ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560   แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง   ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนบ้านต้อนทุกคน โรงเรียนมีกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำ ภาคเรียนที่ 1/2560  ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เพื่อทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ โรงเรียนบ้านต้อน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  • กำหนดการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2560  แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียน โรงเรียนบ้านต้อนทุกคน ให้มาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ที่โรงเรียนบ้านต้อน ในวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2560 แล้วพบกันนะคะ
  • กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2560  โรงเรียนบ้านต้อน แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นักเรียนทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนนะคะ

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »


กิจกรรมโรงเรียน

เตรียมความพร้อม สอบ O-NET
         ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดำเนินจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (กิจกรรมพี่สอนน้อง) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการในการสอบ O-NET ระหว่างวันที่ 15 -25 มกราคม 2562

                                                                  
                                                              
                                                                      
                                                                   ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2562 
     ด้วยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ้านเขว้า ได้จัดงานวันครูขึ้นในวัน พุธ ที่ 16 มกราคม 2562 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า เพื่อเป็นการแสดงความเคารพรำลึกนึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์และยกย่องเชิดชูเกียรติของครู

                                      
                                                                    ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติ


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562
    โรงเรียนบ้านต้อน พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านต้อน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน

                                   
 
                                 
                                                                       ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


นิเทศ ติดตามผลโครงการ DLTV
     นายสุนทร ศรีภิรมย์ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 ได้มานิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนการสอน โครงการ DLTV โรงเรียนบ้านต้อน ในวันที่  3 มกราคม 2562


                                                                    ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


กิจกรรมผ้าป่าการศึกษา 2562
     โรงเรียนบ้านต้อน พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมต้อนรับคณะผ้าป่าการศึกษา จากพี่ น้อง ลูกหลาน ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านต้อน ที่นำผ้าป่าการศึกษามาทอด  ณ โรงเรียนบ้านต้อน ในวันที่ 1 มกราคม  2562


                                                                     ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
        
        โรงเรียนบ้านต้อน โดยการนำของผู้อำนวยการยุพล  ปาลพันธุ์ ร่วมกับคณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  ในวันที่ 28 ธันวาคม  2562 นักเรียนทุกคนสนุกสนาน และมีความสุขค่ะ

 เข้าค่ายพักแรม 62
         โรงเรียนในเขตเทศบาลทุ่งทอง ได้แก่ โรงเรียนบ้านต้อน  โรงเรียนบ้านโนนตาด  โรงเรียนบ้านกุดฉนวน โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม โรงเรียนบ้านหนองโสมง ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตนารี ปีการศึกษา 5261 ที่สวนสัตว์นครราชสีมา  โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ มากมาย


กีฬาทุ่งทองเกมส์ 61
      โรงเรียนในเขตเทศบาลทุ่งทอง ได้แก่ โรงเรียนบ้านต้อน  โรงเรียนบ้านโนนตาด  โรงเรียนบ้านกุดฉนวน โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม โรงเรียนบ้านหนองโสมง ร่วมกับผู้ปกครอง และชุมชน ได้จัดกิจกรรมกีฬา ทุ่งทองเกมส์ ในวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลทุ่งทอง


                                               ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


การอบรมประกันคุณภาพ รอบ 4
     นางนพรัตน์  แตงเงิน และ นางละมุลเพ็ชร  พิมพ์วงศ์  ครูโรงเรียนบ้านต้อน เข้ารับการอบรมโครงการประชุมกิจกรรมการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประเมินแนวใหม่ให้แก่สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (รุ่นแรก) ในวันที่  26 เมษายน 2560  ณ ห้องประชุมเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จังหวัดชัยภูมิ ที่จัดโดย สพป.ชย.เขต 1

  กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต
     โรงเรียนบ้านต้อน เข้าร่วมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ที่จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ณ สระว่ายน้ำเอกชน (มนัสเภสัช) ในอำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2560 นักเรียนได้รับทั้งความรู้ ทักษะชีวิต และความสนุกสนาน กับโครงการที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดให้ในครั้งนี้ค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้เกิดโครงการดีๆ เช่นนี้กับนักเรียนค่ะ

  กิจกรรมผ้าป่าการศึกษา 2560
     โรงเรียนบ้านต้อน พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมต้อนรับคณะผ้าป่าการศึกษา จากพี่ น้อง ลูกหลาน ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านต้อน ที่นำผ้าป่าการศึกษามาทอด เพื่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์ ณ โรงเรียนบ้านต้อน ในวันที่ 14 เมษายน  2560

   เตรียมงานผ้าป่า
      โรงเรียนบ้านต้อน พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะผ้าป่าการศึกษา จากพี่ น้อง ลูกหลาน ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านต้อน ที่จะนำผ้าป่าการศึกษามาทอด เพื่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์ ณ โรงเรียนบ้านต้อน ในวันที่ 14 เมษายน  2560
   
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559
        โรงเรียนบ้านต้อน พร้อมด้วยผู้ปกครองและชุมชน จัดกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และกิจกรรมบัณฑิตน้อยสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านต้อน 


   การร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ของ สพป.ชย.1
      คณะครูโรงเรียนบ้านต้อน โดยการนำของผู้อำนวยการยุพา  ปาลพันธุ์  ได้ดำเนินการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองผ้าป่า 
เพื่อการศึกษา เพื่อนำไปทอด ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  2  มีนาคม 2560


   การมาเยี่ยมโรงเรียนของศิษย์เก่า
      นักเรียนโรงเรียนบ้านต้อน ได้รับความเมตตาจาก คุณณัฐธิดา ฟลูดควิทส์ พร้อมเพื่อน และญาติๆ มาเยี่ยมโรงเรียนบ้านต้อน ในนามของศิษย์เก่า และได้มอบเงินค่าขนมให้กับนักเรียนทุกคน คนละ 60 บาท ขอขอบพระคุณที่ท่านได้เมตตา มาเยี่ยม และมอบเงินค่าขนมให้กับเด็กๆ ในวันนี้ค่ะ


  การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างชาติ
      โรงเรียนบ้านต้อน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จากครูชาวต่างชาติ เจ้าของภาษา       โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ปกครองนักเรียน ในการจ้างครูชาวต่างชาติ ได้แก่ Mr.James (เจมส์) ให้มาดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อเป็นการเสริมทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปลูกฝังความกล้าแสดงออก ไม่เขินอายเมื่อได้สนทนากับความต่างชาติ


  เปิดงานเจ้าพ่อ
      ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านต้อน ร่วมเปิดงานเจ้าพ่อพญาแล อำเภอบ้านเขว้า ในนามของขบวนแห่เทศบาลตำบลทุ่งทอง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

  รับของบริจาค
      คุณณัฐมาศ  สุทธิเจริญวงศ์ และพี่น้องจากกรุงเทพมหานคร (ญาติครูนพรัตน์) นำขนม ผ้าห่ม เสื้อผ้า มาแจกเด็กๆ โรงเรียนบ้านต้อน และผู้ปกครอง เนื่องในโอกาสวันตรุษจีน วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 ได้รับของแจกกันถ้วนทั่ว ขอกราบขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

  ติว O-NET ป.6 ร่วมกับโรงเรียนบ้านโนนแดง
      นักเรียนโรงเรียนบ้านต้อน ชั้น ป.5 ป.6  เข้าร่วมติว O-NET กับโรงเรียนบ้านโนนแดง ด้วยความอนุเคราะห์ของท่าน ผอ.สิทธิชัย จินชัย และครูสมจิตร ลุนสำโรง โรงเรียนบ้านโนนแดง ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความชำนาญด้านวิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์ มาติว O-NET ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ได้รับความรู้และสนุกกับการเรียนมากค่ะ

   การติว O-NET ป.6 ศูนย์บ้านเขว้า 1
       นักเรียนโรงเรียนบ้านต้อน เข้าร่วมติว O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่จัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านเขว้า 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ ครูติวเตอร์ สอนดี  นักเรียน ตั้งใจเรียนดีมากค่ะ

   กิจกรรมวันครู ปี 2560
         คณะครูโรงเรียนบ้านต้อน เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2560  ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า  อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ   ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการยุพา  ปาลพันธุ์  ที่ได้รับโล่ผู้บริหารดีเด่น   และขอแสดงความยินดีกับคุณครูบุญส่ง  คณะยอด ที่ได้รับโล่ครูดีเด่น ค่ะ

   กิจกรรมวันเด็ก ปี 2560
     โรงเรียนบ้านต้อน ร่วมกับผู้ปกครอง และชุมชน ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 นักเรียนทุกคนได้รับความสุข สนุกสนาน และอิ่มท้องไปด้วยอาหาร และขนมมากมายหลายชนิด ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครอง และผู้ที่ให้การสนับสนุนทุกท่าน ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองและชุมชน ที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดีค่ะ เด็กๆ มีความสุขมากๆ ค่ะ


  กิจกรรมรับมอบของขวัญปีใหม่ จากชาวต่างชาติ
         นักเรียนโรงเรียนบ้านต้อนทุกคน ได้รับความเมตตาจากชาวต่างชาติ ในการนำของขวัญปีใหม่มามอบให้แก่นักเรียนทุกคน นักเรียนได้รับของขวัญหลายอย่าง มีความสุขมากๆ ค่ะ  ขอขอบพระคุณชาวต่างชาติ และภรรยา ในการมอบของขวัญปีใหม่ในครั้งนี้มากๆ ค่ะ

   กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พร้อมฉลองถ้วยกีฬา
       โรงเรียนบ้านต้อน โดยการนำของผู้อำนวยการยุพล  ปาลพันธุ์ ร่วมกับคณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พร้อมฉลองถ้วยกีฬา จากการแข่งขันกีฬา "ทุ่งทองเกมส์"  ในวันที่ 30 ธันวาคม  2559 นักเรียนทุกคนสนุกสนาน และมีความสุขค่ะ

   การแข่งขันกีฬาทุ่งทองเกมส์
       โรงเรียนบ้านต้อน ร่วมกับโรงเรียนในเขตบริหารงานของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้แก่ โรงเรียนบ้านกุดฉนวน โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม  โรงเรียนบ้านหนองโสมง และโรงเรียนบ้านโนนตาด ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา "ทุ่งทองเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่  27-29  ธันวาคม 2559 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งทอง

   การจัดนิทรรศการวิชาการ (Open house)
         ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านต้อน ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ แสดงผลงานนักเรียน และ เปิดบ้าน (Open house) พร้อมร่วมพิธิถวายราชสดุดี  และพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ของศูนย์พัฒนาการศึกษาบ้านเขว้า 1


   กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์
       นักเรียนโรงเรียนบ้านต้อน สวดมนต์ นั่งสมาธิ ในชั่วโมงคุณธรรม จริยธรรม วันศุกร์ 

   การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
       โรงเรียนบ้านต้อน ได้รับการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จากศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 ได้รับความรู้จากท่านศึกษานิเทศทุกท่าน  ซึ่งโรงเรียนจะนำไป ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนต่อไป 

   ค่ายภาษาอังกฤษ  
       นักเรียนโรงเรียนบ้านต้อน เข้าค่ายรับความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ โดยเครือข่ายวิทยากรจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและช่วยเหลือเยาวชน (FDSC) ที่ให้ความอนุเคราะห์มาให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ กับนักเร่ียนโรงเรียนบ้านต้อน ได้รับความรู้ สนุกสนาน ถูกใจนักเรียนทุกคนค่ะ

       โรงเรียนบ้านต้อน โดยการนำของผู้อำนวยการยุพา  ปาลพันธุ์  ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียน ที่ 2/2559  ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เพื่อทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย


  • กิจกรรมทำนาปลูกข้าว โรงเรียนบ้านต้อน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อหลวง  รัชกาลที่ 9 ในการดำเนินกิจกรรมทำนาปลูกข้าว ซึ่งได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ 


  • นักเรียนทำกระทง  นักเรียนใช้เวลาเรียนในชั่วโมงเรียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในการจัดทำกระทง เพื่อนำไปลอยในวันลอยกระทง 


  • นักเรียนทำโบว์ไว้อาลัย นักเรียนโรงเรียนบ้านต้อน ร่วมกันจัดทำโบว์ไว้ทุกข์ สำหรับแจกจ่ายประชาชน       เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเวลาเรียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 


            นักเรียนโรงเรียนบ้านต้อน โดยการนำของท่านผู้อำนวยการยุพา  ปาลพันธุ์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ วิชางาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์ ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า และนี้เป็นผลงานการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทบินนาน ของนักเรียนชั้น ป.4-6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง และการแข่งขันปั้นดินน้ำมันของนักเรียนชั้น ป.1 ค่ะ


  จัดทำโบว์ไว้ทุกข์ คณะครูโรงเรียนบ้านต้อน ร่วมกันจัดทำโบว์ไว้ทุกข์ สำหรับแจกจ่ายประชาชน เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 คณะครูโรงเรียนบ้านต้อน ดำเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
   การแข่งขันสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 22  เด็กชายนวพล  จันทร์วงศ์  ป.6  เด็กชายผลิตโชต  สิงห์กุล  ป.5 และเด็กหญิงสิรินทรา  ทุมวงศ์  ป.4 เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านต้อนเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 22  ประจำปี พ.ศ.2559 ระดับจังหวัด ที่ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เมื่อวันที่  20  สิงหาคม 2559     กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2559  คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนร่วมกิจกรรมวันแม่ ณ โรงเรียน         บ้านต้อน วันที่ 11  สิงหาคม 2559 


   การจัดประชุมชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559  โรงเรียนบ้านต้อนจัดกิจกรรมประชุมชั้นเรียน ร่วมกับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เพื่อปรึกษาหารือ และร่วมแจ้งแนวนโยบายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

        
    การอบรมวิจัยในชั้นเรียน และการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน คณะครูโรงเรียนบ้านต้อน เข้ารับการอบรมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ร่วมกับศูนย์พัฒนาการศึกษาบ้านเขว้า 1 เมื่อวันที่ 8 - 9 สิงหาคม  2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ
กิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านต้อน ร่วมกันรณรงค์การออกเสียงประชามติ ณ บ้านต้อน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ในวันอาทิตย์ที่  7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.


   กิจกรรมของเรา กิจกรรมถวายเทียนพรรษากิจกรรมการทำนา
ส่ง 30 มิ.ย. 2559 14:54 โดย โรงเรียนบ้านต้อน สพป.ชัยภูมิ 1
   
  กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านต้อน ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ในปีการศึกษา 2557
ส่ง 24 เม.ย. 2557 15:38 โดย boonsong kanayod

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน วันที่ 24  มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านต้อน        
ส่ง 24 เม.ย. 2557 14:12 โดย boonsong kanayod

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา


หน้าเว็บย่อย (2): กิจกรรมวันเด็ก 62 วันครู 62